Saran District comprises 3 Sub-divisions:

  • Chapra,

  • Marhaura,

  • Sonepur

  • Blocks: Chapra, Manjhi, Dighwara, Rivilganj, Parsa, Baniapur, Amnaur, Taraiya, Sonepur, Garkha, Ekma, Dariyapur, Jalalpur, Marhaura, Masarakh, Maker, Nagra, Panapur, Eisuapur, Lahladpur Jantabazar